THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

MXV: bệ phóng mới cho thị trường kì hạn Việt Nam !

CLICK ĐỂ ĐỌC TIẾP

Tổ chức đầu tiên với phương thức Giao dịch hàng hóa hiện đại, đạt chuẩn Thế Giới tại thị trường Việt

GIỚI THIỆU MXV

MXV hướng tới là sở giao dịch hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á

CLICK ĐỂ ĐỌC TIẾP

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Các thông tin về quan hệ cổ đông của MXV


CLICK ĐỂ ĐỌC TIẾP

TUYỂN DỤNG

Môi trường làm việc mang tính quốc tế, thân thiện. Tham gia cùng chúng tôi !!!

CLICK ĐỂ ĐỌC TIẾP

GIỜ MỞ CỬA MXV
9:00 - 17:30 CH
GIỜ GIAO DỊCH MXV
9:00 - 17:00 CH
ĐANG MỞ CỬA
GIAO DỊCH HÀNG HÓA HIỆN ĐẠI ĐẠT CHUẨN THẾ GIỚI