Kim loại

Các mặt hàng giao dịch tại MXV


Tổng quan thị trường Kim loại
Kim loại
Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải tăng 3,7% trong tuần này. Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng 3,9%. Trung Quốc phê duyệt 8 dự án đầu tư tài sản cố định trong tháng 10/2019.
15/11/2019
Kim loại
Giá các kim loại cơ bản tại London ngày 15/11/2019 hầu hết đều tăng, do các dấu hiệu trong tiến triển các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, làm gia tăng kỳ vọng 1 thỏa thuận tạm thời có thể thúc đẩy nhu cầu kim loại công nghiệp.
15/11/2019
Kim loại
Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng 1,1%. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay hồi phục trở lại lên 81 USD/tấn. Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải tăng. Các công trình xây dựng mới tại Trung Quốc trong tháng 10/2019 tăng 23,2%.
14/11/2019
Các tin về kim loại khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới