Kim loại

Các mặt hàng giao dịch tại MXV


Tổng quan thị trường Kim loại
Kim loại
Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng 0,4%. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay đạt 93 USD/tấn. Trung Quốc và Mỹ có các cuộc đàm phán thương mại mang tính “xây dựng” tại Washington.
23/09/2019
Kim loại
Giá đồng tại London ngày 23/9/2019 giảm, khi các cuộc đàm phán Mỹ - Trung không đưa ra được tín hiệu tích cực về 1 bước đột phá thương mại.
23/09/2019
Kim loại
Giá đồng tại London ngày 20/9/2019 tăng được thúc đẩy bởi doanh số bán nhà ở của Mỹ trong tháng 8/2019 cao nhất 17 tháng, trong khi số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng ít hơn so với dự kiến trong tuần trước đó.
20/09/2019
Các tin về kim loại khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới