Tổng quan thị trường Năng lượng
Năng lượng
Các nhà sản xuất dầu của Mỹ có thể tăng sản lượng hàng ngày thêm 1 triệu thùng vào năm tới hay ít nhất là 100.000 thùng, với độ chênh lệch cao tạo ra tình trạng không chắc chắn rất lớn khi các quan chức OPEC nhóm họp trong tuần này để cân nhắc về hạn chế sản lượng.
04/12/2019
Năng lượng
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết OPEC và các nhà sản xuất dầu đồng minh sẽ xem xét cắt giảm sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày lên 1,6 triệu thùng/ngày.
02/12/2019
Năng lượng
Giá dầu tăng hơn 1% trong ngày hôm nay do những dấu hiệu hoạt động sản xuất của Trung Quốc đang tăng cho thấy nhu cầu nhiên liệu tăng và khả năng OPEC có thể cắt giảm sản lượng sâu tại cuộc họp trong tuần này.
02/12/2019
Các tin về năng lượng khác

Nhóm mặt hàng khác
MXV đang giao dịch rất nhiều nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới