sở giao dịch
hàng hóa việt nam

MXV News

Ngày 01/11/2020, với vai trò là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung, quy mô cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chính thức triển khai Phần mềm tin tức MXV News với 2 phiên bản sau:

·         Phiên bản PC tại địa chỉ: http://www.mxvnews.com/

·         Phiên bản Ứng dụng Android tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxv (hoặc search MXV News trên thanh tìm kiếm trong Google Play Store)

Tiếp đó, ngày 9/11/2020 MXV tiếp tục cung cấp và hoàn thiện cho thị trường phiên bản Ứng dụng IOS tại địa chỉ https://apps.apple.com/ag/app/mxv-news/id1538744175

Dịch vụ được vận hành bởi Trung tâm tin tức, trực thuộc MXV, sẽ là bệ phóng thúc đẩy thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam phát triển đột phá, lan tỏa và bền vững. Các user đã có thể bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí. 

MXV News cung cấp các thông tin chính xác, nhanh chóng và đầy đủ trên đa nền tảng sẽ giúp nhà đầu tư đạt hiệu quả trong các nghiệp vụ giao dịch và bảo hiểm rủi ro trên thị trường hàng hóa.

Đây là phần mềm tin tức độc quyền của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, triển khai miễn phí tới toàn bộ thị trường giao dịch hàng hóa trong nước, nhằm cung cấp kiến thức và công cụ giúp các Công ty Thành viên và Nhà đầu tư nâng cao hiệu quả trong giao dịch.