sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Ngày 13/11/2018, Ngài Jonathan Marcus Chủ tịch Lakefront Futures & Options và Ngài Paul Kokuzian phụ trách phát triển đối tác đã có buổi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tế với các cán bộ khối nghiệp vụ tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)
15/11/2018
Sáng ngày 25.1, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tham dự Hội nghị thúc đẩy phát triển hồ tiêu bền vững năm 2018. Thông qua Hội nghị, MXV hy vọng sẽ sớm đóng góp những sáng kiến cho việc tăng lượng giao dịch mặt hàng này góp phần giúp cho ngành hồ tiêu phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm ổn định cho nông dân.
29/01/2018
Ngày 9/01/2018, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay thực hiện vai trò của nhà tổ chức giao dịch, tạo lập thị trường, kết nối với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế đã ký hợp đồng thuê gói giải pháp toàn diện Night Vision Commodities với đối tác chiến lược QuantEdge.
10/01/2018