sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 28/04/2020 trên thị trường quốc tế.
29/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 27/04/2020 trên thị trường quốc tế.
28/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 24/04/2020 trên thị trường quốc tế.
27/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04/2020 trên thị trường quốc tế.
24/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 22/04/2020 trên thị trường quốc tế.
23/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 21/04/2020 trên thị trường quốc tế.
22/04/2020
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần tại các ngân hàng Việt Nam sáng 21/4 là 23.943 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.548 VND/USD.
21/04/2020
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) công bố giá một số mặt hàng kết thúc phiên giao dịch ngày 20/04/2020 trên thị trường quốc tế.
21/04/2020
Chuyên gia của Đại học Columbia nhận định đại dịch COVID-19 sẽ gây những hậu quả kinh tế thảm khốc chưa từng có và cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu "là không thể đo lường được."
20/04/2020