sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

QĐ CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI HÀNG HÓA KHÓA 34

Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) trân trọng thông báo Quyết định số 714/QĐ/TGĐ-MXV ngày 15/8/2023 về việc cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình Tập huấn nghiệp vụ Môi giới hàng hóa chuyên nghiệp khóa 34.

Chi tiết danh sách được cấp Chứng nhận, vui lòng tham khảo Quyết định dưới đây.