sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Điều kiện đăng ký

 

 

STT Thành viên Kinh doanh Thành viên Môi giới
1 Là pháp nhân được thành lập theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp
2 Vốn điều lệ tối thiểu 75 tỷ Vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ
3  Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV
4 Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật
5 Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí 
6  Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ
7 Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa
8 Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV