sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Ký quỹ

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

 
STT Hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng
1 Bạc SIE Kim loại COMEX 339,471,000 VNĐ
2 Đồng CPE Kim loại COMEX 165,963,600 VNĐ
3 Đồng LME LDKZ Kim loại LME 360,990,000 VNĐ
4 Nhôm LME LALZ Kim loại LME 69,333,000 VNĐ
5 Chì LME LEDZ Kim loại LME 79,647,000 VNĐ
6 Thiếc LME LTIZ Kim loại LME 358,583,400 VNĐ
7 Kẽm LME LZHZ Kim loại LME 94,545,000 VNĐ
8 Niken LME LNIZ Kim loại LME 199,404,000 VNĐ
9 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 105,613,200 VNĐ
10 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 57,835,800 VNĐ
11 Dầu Brent QO Năng lượng ICEEU 138,051,540 VNĐ
12 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICEEU 93,383,100 VNĐ
13 Dầu WTI CLE Năng lượng NYMEX 128,244,600 VNĐ
14 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 64,122,300 VNĐ
15 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 108,127,800 VNĐ
16 Xăng pha chế RBE Năng lượng NYMEX 144,589,500 VNĐ
17 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX 36,636,600 VNĐ
18 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 37,216,080 VNĐ
19 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 45,948,600 VNĐ
20 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 66,636,900 VNĐ
21 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 47,777,400 VNĐ
22 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 226,314,000 VNĐ
23 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 33,787,080 VNĐ
24 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 16,854,000 VNĐ
25 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX 18,859,500 VNĐ
26 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 70,408,800 VNĐ
27 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 125,730,000 VNĐ
28 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 25,146,000 VNĐ
29 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 25,146,000 VNĐ
30 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 70,408,800 VNĐ
31 Lúa mì ZWA Nông sản CBOT 57,835,800 VNĐ
32 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT 11,567,160 VNĐ
33 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT 59,093,100 VNĐ
34 Ngô ZCE Nông sản CBOT 52,806,600 VNĐ
35 Ngô mini XC Nông sản CBOT 10,561,320 VNĐ

(Ban hành theo quyết định số 448/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/09/2021)