sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Giải pháp phần mềm

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã hợp tác và làm việc với các đối tác công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính quốc tế ở cả trong và ngoài nước để xây dựng và đảm bảo một hệ thống công nghệ đồng nhất, chính xác và đáng tin cậy cho tất cả các nhà đầu tư.

Hệ thống công nghệ kết nối trực tiếp tới các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài, cho phép các nhà đầu tư được sử dụng hệ thống xử lý lệnh với tốc độ và chất lượng tốt nhất, đường truyền dữ liệu quốc tế ổn định và hệ thống phần mềm tiện lợi nhất, đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

-          Các Sở Giao dịch Hàng hóa quốc tế là đối tác của MXV như: CME GROUP, ICE, LME, OSE, SGX, BMD đều là các sàn hàng hóa lớn, sở hữu cơ sở hạ tầng công nghệ giao dịch điện tử cho phép nhận lệnh khối lượng lớn, xử lý lệnh nhanh chóng và chính xác.

-          CQG là đối tác cung cấp trung tâm kết nối lệnh cho MXV, cũng là nhà cung cấp công nghệ lâu đời và uy tín, đã và đang cung cấp dịch vụ cho tất cả các sàn giao dịch chứng khoán và hàng hóa hàng đầu thế giới. Hợp tác với CQG cho phép MXV đảm bảo đường truyền dữ liệu tốt nhất, liên thông trực tiếp với tất cả các sở hàng hóa đối tác, giúp hạn chế thời gian trễ trong giao dịch.