sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Hướng dẫn thành viên

Hướng dẫn 01

01.

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam được xây dựng trên cơ sở pháp lý nào?

 

Trả lời:

Hiện nay, hoạt động của các Sở Giao dịch Hàng hóa tại Việt Nam đang được quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP), hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là Sở Giao dịch Hàng hóa cấp quốc gia được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP. Đây là Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép và liên thông với thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế. Vì vậy, hoạt động đầu tư giao dịch hàng hóa qua MXV đã được pháp luật thừa nhận và có khung pháp lý hoàn chỉnh, được áp dụng theo mô hình quản lý đồng bộ, bao quát.

Hướng dẫn 02

02.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đang cung cấp những loại giao dịch nào? Danh sách sản phẩm được phép giao dịch qua MXV bao gồm những mặt hàng nào?

 

Trả lời:

Hiện tại, MXV mang tới cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên thị trường 3 loại giao dịch (Futures, Spread, LME) dựa trên 38 mặt hàng được cấp phép giao dịch, chia thành 4 nhóm hàng lớn, bao gồm:

- Nông sản: Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Lúa mỳ Kansas, Gạo thô.

- Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê Robusta, Cà phê Arabica, Ca cao, Đường 11, Đường trắng, Bông, Cao su RSS3, Cao su TSR20, Dầu cọ thô.

- Kim loại: Bạch kim, Bạc, Bạc mini, Bạc micro, Đồng, Đồng mini, Đồng micro, Quặng sắt, Đồng LME, Nhôm LME, Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME, Niken LME.

- Năng lượng (nhóm hàng kinh doanh có điều kiện): Dầu thô Brent, Dầu thô Brent Mini, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini, Dầu WTI micro, Khí tự nhiên, Khí tự nhiên mini, Dầu ít lưu huỳnh, Xăng pha chế RBOB.

Hướng dẫn 03

03.

Nhà đầu tư có bắt buộc tham gia vào quá trình giao nhận hàng vật chất khi đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) không?

 

Trả lời:

Theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, trong giai đoạn hiện tại MXV chưa tiến hành thực hiện việc giao nhận hàng vật chất đối với những sản phẩm hàng hóa giao dịch liên thông với các Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư cần thực hiện việc đóng vị thế mở các Hợp đồng sắp đến hạn trước ngày thông báo đầu tiên hoặc ngày giao dịch cuối cùng theo quy định của MXV.

Hướng dẫn 04

04.

Điều kiện để trở thành Thành viên kinh doanh của MXV?

 

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên Kinh doanh của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 (bảy mươi lăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Hướng dẫn 05

05.

Điều kiện để trở thành Thành viên môi giới của MXV?

 

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên môi giới của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa. 

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Hướng dẫn 06

06.

Bộ hồ sơ đăng ký làm Thành viên Kinh doanh/Thành viên Môi giới hợp lệ theo quy định của MXV gồm những văn bản nào?

 

Trả lời:

1. Đăng ký làm Thành viên (mẫu đính kèm);

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, Thành phố cấp;

3. Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu hoặc báo cáo tài chính kiểm toán;

4. Văn bản cam kết tuân thủ quy định và quy chế của MXV (mẫu cam kết TVKD/TVMG);

5. Phương án, kế hoạch kinh doanh của Thành viên, cam kết doanh số tối thiểu sau 6 tháng, 12 tháng kể từ khi hoạt động;

6. Lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng;

7. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng;

8. Bản sao quyết định bổ nhiệm và Hợp đồng lao động của Kế toán trưởng;

9. Bản sao Điều lệ công ty;

10. Phiếu kê khai thông tin Cổ đông lớn, Cổ đông nội bộ và Danh sách cổ đông, Thành viên góp vốn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (mẫu kê khai);

11. Nghị quyết, quyết định của đại Hội đồng cổ đông/Hội Đồng Quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu về việc tham gia làm Thành viên của MXV;

12. Hợp đồng thuê trụ sở hoặc tài liệu khác chứng minh có quyền sử dụng để làm trụ sở chính;

13. Danh sách những người được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa, làm việc, hoạt động tại doanh nghiệp (gửi kèm Hợp đồng lao động của nhân viên). Trong đó:

+ Đối với Thành viên Kinh doanh: Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

+ Đối với Thành viên Môi giới: Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa.

14. Các yêu cầu khác của MXV (nếu có).

 

Hướng dẫn 07

07.

Bộ hồ sơ xin cấp phép mở Chi nhánh/Văn phòng đại diện gồm những văn bản nào?

 

Trả lời:

1. Đăng ký hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (mẫu đính kèm);

2. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) về việc hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên;

3. Hợp đồng thuê địa điểm đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc tài liệu khác chứng minh có quyền sử dụng đối với địa điểm đó;

4. Quyết định bằng văn bản về việc hoạt động giao dịch hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên;

5. Quyết định bổ nhiệm và Hợp đồng lao động (trong trường hợp thuê) của Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

6. Lý lịch tư pháp của Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

7. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

8. Danh sách những người được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa, làm việc, hoạt động tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện (gửi kèm Hợp đồng lao động đối với nhân viên):
+ Đối với Văn phòng đại diện: Trưởng Văn phòng đại diện và tối thiểu 1 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa;
+ Đối với Chi nhánh: Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa;

9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Văn phòng đại diện do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh, Thành phố cấp.

Hướng dẫn 08

08.

Để đăng ký cấp phép giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của các mặt hàng giao dịch có điều kiện qua MXV, bộ hồ sơ mà Thành viên Kinh doanh cần hoàn thiện gồm những văn bản nào?

 

Trả lời:

1. Đơn đề nghị cấp phép giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của các mặt hàng giao dịch có điều kiện (mẫu giấy đề nghị);

2. Bản cam kết về việc tuân thủ quy định của MXV khi giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện (mẫu cam kết);

3. Biên bản họp, Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc tuân thủ quy định của MXV khi giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện (mẫu biên bản họp/quyết định).