sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Hướng dẫn thành viên

Hướng dẫn 01

01.

Đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) có được pháp luật thừa nhận?

Trả lời:

MXV là Sở Giao dịch Hàng hóa cấp quốc gia được thành lập, hoạt động theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP). Đây là Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên thông với thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế. Vì vậy hoạt động đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) được pháp luật thừa nhận và đã có khung pháp lý hoàn chỉnh, áp dụng theo mô hình quản lý đồng bộ, bao quát.

Hướng dẫn 02

02.

Những sản phẩm nào được phép giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)?

Trả lời:

Hiện tại, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã có 25 mặt hàng được cấp phép giao dịch, chia thành 4 nhóm hàng lớn, bao gồm:

- Nông sản: Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini

- Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê Robusta, Cà phê Arabica, Ca cao, Đường 11, Bông, Cao su RSS3, Cao su TSR20

- Kim loại: Bạch kim, Bạc, Đồng, Quặng sắt

- Năng lượng (nhóm hàng kinh doanh có điều kiện): Dầu thô Brent, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini, Khí tự nhiên, Dầu ít lưu huỳnh, Xăng pha chế RBOB

Hướng dẫn 03

03.

Nhà đầu tư có bắt buộc tham gia vào quá trình giao nhận hàng vật chất khi đầu tư giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) không?

Trả lời:

Theo Quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/08/2020 về việc giao nhận hàng khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, trong giai đoạn hiện tại MXV chưa tiến hành thực hiện việc giao nhận hàng vật chất đối với những sản phẩm hàng hóa giao dịch liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư cần thực hiện việc đóng vị thế mở các Hợp đồng sắp đến hạn trước ngày thông báo đầu tiên theo quy định của MXV.

Hướng dẫn 04

04.

Điều kiện để trở thành Thành viên kinh doanh của MXV?

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên kinh doanh của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 (bảy mươi lăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa và tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Hướng dẫn 05

05.

Điều kiện để trở thành Thành viên môi giới của MXV?

Trả lời:

Để đăng ký trở thành Thành viên môi giới của MXV, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện bắt buộc sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc sử dụng tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV.

3. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

4. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, doanh nghiệp không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

5. Có trụ sở hoạt động ổn định, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV, có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí.

6. Cơ cấu tổ chức tốt, hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

7. Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa. 

8. Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Hướng dẫn 06

06.

Bộ hồ sơ đăng ký làm Thành viên kinh doanh/Thành viên môi giới hợp lệ theo quy định của MXV gồm những văn bản nào?

Trả lời:

1. Đơn đăng ký làm Thành viên (mẫu đính kèm);

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh, Thành phố cấp;

3. Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu;

4. Văn bản cam kết tuân thủ quy định và quy chế của MXV (mẫu cam kết TVKD/TVMG);

5. Phương án, kế hoạch kinh doanh của Thành viên, cam kết doanh số tối thiểu sau 3 tháng, 6 tháng kể từ khi hoạt động;

6. Lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng;

7. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng;

8. Bản sao quyết định bổ nhiệm và Hợp đồng lao động của Kế toán trưởng;

9. Bản sao Điều lệ công ty;

10. Danh sách cổ đông, Thành viên góp vốn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên;

11. Nghị quyết, quyết định của đại Hội đồng cổ đông/ Hội Đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên hoặc chủ sở hữu về việc tham gia làm Thành viên của MXV;

12. Hợp đồng thuê trụ sở hoặc tài liệu khác chứng minh có quyền sử dụng để làm trụ sở chính;

13. Danh sách những người được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa, làm việc, hoạt động tại doanh nghiệp (gửi kèm Hợp đồng lao động của nhân viên);

14. Các yêu cầu khác của MXV (nếu có).

 

Hướng dẫn 07

07.

Bộ hồ sơ xin cấp phép mở Chi nhánh/Văn phòng đại diện gồm những văn bản nào?

Trả lời:

1. Đơn đăng ký mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (mẫu đơn đăng ký);

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) về thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

3. Hợp đồng thuê địa điểm đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc tài liệu khác chứng minh có quyền sử dụng đối với địa điểm đó;

4. Quyết định bằng văn bản về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

5. Quyết định bổ nhiệm và Hợp đồng lao động (trong trường hợp thuê) của Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

6. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

7. Danh sách những người được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa, làm việc, hoạt động tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện (gửi kèm Hợp đồng lao động đối với nhân viên):
+ Đối với Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng đại diện và tối thiểu 1 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa;
+ Đối với Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh và tối thiểu 3 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đã tham gia, hoàn thành và được cấp chứng chỉ các khóa đào tạo về giao dịch hàng hóa.

8. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Văn phòng đại diện do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh, Thành phố cấp.

Hướng dẫn 08

08.

Để đăng ký cấp phép giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng, bộ hồ sơ mà Thành viên kinh doanh cần hoàn thiện gồm những văn bản nào?

Trả lời:

1. Đơn đề nghị cấp phép giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa là các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng (mẫu đơn đề nghị);

2. Bản cam kết về việc tuân thủ quy định của MXV khi giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng (mẫu cam kết);

3. Biên bản họp, Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc tuân thủ quy định của MXV khi giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng (mẫu biên bản họp/quyết định).