sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Hỏi đáp

Chuyên mục 01

01.

Làm như thế nào để mở tài khoản?

 

Trả lời:

-    Bạn liên hệ đến bộ phận quản lý thành viên của Sở Giao dịch hoặc liên hệ trực tiếp đến các Thành viên của Sở.
-    Thành viên kinh doanh (TVKD) sẽ là người trực tiếp mở tài khoản cho khách hàng.
-    Nguồn dẫn: hướng dẫn mở tài khoản của TVKD.

 

Chuyên mục 02

02.

Tôi cần phải nộp kí quỹ nhỏ nhất là bao nhiêu ?

 

Trả lời:

-    Các mặt hàng giao dịch trên Sở sẽ có các mức kí quỹ khác nhau. Tùy vào nhu cầu của khách hàng muốn giao dịch mặt hàng gì, khách hàng sẽ phải đóng mức kí quỹ tương ứng.
-    Quý khách hàng tham khảo: Quy định tỷ lệ ký quỹ trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chuyên mục 03

03.

Nộp/ rút tiền như thế nào?

 

Trả lời:

-   Quý khách hàng sẽ được TVKD hướng dẫn cách nộp rút tiền trên hệ thống giao dịch.
-    Nguồn dẫn: Hướng dẫn nộp/rút tiền của TVKD.

Chuyên mục 04

04.

Khách hàng giao dịch trên phần mềm gì ?

 

Trả lời:

-    Khách hàng được giao dịch trên các nền tảng giao dịch được cung cấp bởi Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.

 

Chuyên mục 05

05.

Thời gian giao dịch như thế nào?

 

Trả lời:

-    Tuân theo thời gian giao dịch trên các Sàn thế giới.(tham khảo thời gian giao dịch trên website mxv.vn)
-    Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có đội chuyên viên trực 24/24 xử lý lệnh.

Chuyên mục 06

06.

Khi cần liên lạc cho ai hoặc như thế nào?

 

Trả lời:

-    Khi có nhu cầu xử lý về tài khoản giao dịch, đầu tiên quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến TVKD phụ trách mở tài khoản cho khách hàng. Sau đó nếu không thỏa đáng có thể gọi điện đến Khối Quản lý thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.