sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lời chào

T.M
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Việt Nam sau những thập niên mở cửa thị trường đã trở thành một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, là một tiêu điểm trong khu vực châu Á. Song song với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, việc tham gia vào các thỏa thuận hợp tác thương mại đa phương và song phương đã không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là cánh cửa rộng mở cho hoạt động giao thương thời đại mới.

Ngay tại các quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Malaysia, Singapore, và các quốc gia láng giềng châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, ... các hoạt động giao thương đã không còn tiến hành theo phương thức truyền thống. Thay vào đó là hình thức tổ chức giao dịch trên các hệ thống điện tử, cho phép người tham gia lựa chọn nhiều phương thức thanh toán. Đơn vị tổ chức hoạt động giao dịch hàng hóa điện tử tập trung là các Sở Giao dịch Hàng hóa tại các thị trường này. Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa đã trở thành một hình thức thương mại hiện đại, cung cấp các dịch vụ liên kết chuỗi giá trị sản phẩm (nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà chế biến, nông dân và ngân hàng) thúc đẩy các hoạt động giao thương trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng và nhu cầu lớn về phòng hộ rủi ro cho giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu, một số Sàn Giao dịch Hàng hóa tập trung đã từng được tổ chức và vận hành. Tuy nhiên, do còn một số nhược điểm như: chỉ tổ chức ở mức cục bộ địa phương; mặt hàng giao dịch đơn lẻ; thiếu một cơ chế xác định giá liên thông với quốc tế; thiếu hệ thống kết nối giao dịch tốc độ cao, nên các Sàn Giao dịch Hàng hóa này đã phải đóng cửa sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động.

Đến nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam chỉ có duy nhất Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - MXV (Mercantile Exchange of Vietnam) được cấp phép vào tháng 9/2010 hoạt động.

Ngay sau khi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa) có hiệu lực, MXV đã hợp tác và triển khai liên thông với các Sở giao dịch trên thế giới.

Với quy mô hoạt động toàn quốc, mặt hàng giao dịch đa dạng, kết nối liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới, MXV đến thời điểm này đã đáp ứng được vai trò tổ chức giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia của Việt Nam.

Không chỉ là một đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung chuyên nghiệp, MXV còn là một doanh nghiệp với triết lý kinh doanh vì cộng đồng, luôn chú trọng cung cấp dịch vụ ưu việt nhất dành cho các thành viên tham gia vào thi trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa một cách minh bạch, chuyên nghiệp, MXV sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, hỗ trợ nhà đầu tư, thương nhân và các thành phần kinh tế khác bắt nhịp kịp thời với môi trường kinh tế toàn cầu.

Xin trân trọng cảm ơn và hi vọng hợp tác!

Thông tin MXV

Lời chào

Sơ đồ tổ chức