sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tổng quan MXV

TỔNG QUAN


Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép.

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, trong đó từ Điều 63 đến Điều 73 quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hoá.

Ngày 28/12/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Ngày 01/9/2010, Bộ Công Thương cấp Giấy phép số 4596/GP-BCT thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Ngày 9/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Ngày 17/8/2018: MXV kết nối liên thông với thị trường giao dịch hàng hóa thế giới.

Ngày 22/5/2020: Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BCT cho phép MXV niêm yết giao dịch một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện.

Tháng 1/2021, MXV đưa vào vận hành hệ thống M-System, là hệ thống quản trị giao dịch hàng hóa lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam.

Ngày 24/02/2022: Giá trị giao dịch hàng hóa trong ngày tại MXV lần đầu vượt mức 10.000 tỷ đồng.

Ngày 26/6/2023, MXV chính thức niêm yết giao dịch Hợp đồng quyền chọn (Options).

Năm 2024, MXV sẽ thành lập một số Sàn Giao dịch Hàng hóa chuyên biệt: Cà phê, Cao su, Thịt heo…

Hiện nay, MXV đã kết nối liên thông với hầu hết các Sở Giao dịch Hàng hóa lâu đời và lớn nhất trên thế giới như: Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago - CME Group (bao gồm các Sàn Giao dịch CBOT, CME, COMEX, NYMEX); Sở Giao dịch Liên lục địa - ICE (bao gồm các Sàn Giao dịch ICE US, ICE EU, ICE Singapore); Sở Giao dịch Kim loại London - LME; Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka - OSE; Sở Giao dịch Hàng hóa Singapore - SGX; Sở Giao dịch Hàng hóa Bursa Malaysia Derivatives – BMD.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao dịch hàng hóa bao gồm bảo hiểm rủi ro về giá và giao dịch chênh lệch giá của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, từng bước mở rộng quy mô giao dịch tập trung của trị trường hàng hóa tại Việt Nam, góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tin MXV

Lời chào

Sơ đồ tổ chức