sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

THÔNG BÁO HOÃN KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO THÁNG 10/2020

Theo kế hoạch, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo – Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam dự kiến tổ chức Khóa tập huấn nâng cao đợt tháng 10/2020 vào các ngày 21,22,23 và 28,29,30. Tuy nhiên, ví một số lý do khách quan, khóa tập huấn này không thể tổ chức đúng hẹn.

Khóa tập huấn nâng cao tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 18,19,20 và 25,26,27 tháng 11/2020. Các anh/chị học viên sẽ không phải đăng ký lại nếu vẫn giữ nguyên nhu cầu tập huấn. Nếu các anh chị muốn hủy bỏ đăng kí tập huấn, vui lòng reply lại email thông báo đã được gửi tới email cá nhân của các anh/chị.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo – MXV trân trọng thông báo./.