sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN NÂNG CAO THÁNG 03/2021

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam xin thông báo tới các Quý Thành viên kinh doanh, Thành viên môi giới, đối tác và các tổ chức, cá nhân lịch tổ chức khóa tập huấn nâng cao trong tháng 03/2021 theo quyết định số 67/QĐ/NC&ĐT-MXV ngày 02/03/2021.

Lưu ý:

-       Thời hạn cuối để đăng ký tham gia tập huấn là 17:00 ngày 12/03/2021 (Thứ 6).

-       Thời hạn cuối để hoàn thành các nghĩa vụ học phí, lệ phí thi và cấp chứng nhận đối với các TVKD/TVMG/đối tác là 15:00 ngày 18/03/2021 (Thứ 5). 

Quý học viên có thể nộp phí tập huấn, lệ phí thi và cấp chứng nhận theo các hình thức dưới đây

1.    Hình thức chuyển khoản

Chỉ áp dụng đối với các TVKD/TVMG/đối tác của Sở.

MXV sẽ gửi Hợp đồng hướng dẫn chi tiết về các nghĩa vụ tài chính đến các quý TV và đối tác

2.    Hình thức tiền mặt

Áp dụng đối với các cá nhân và các trường hợp không thuộc TVKD/TVMG/Đối tác của MXV

Việc thu tiền mặt trực tiếp sẽ chỉ thực hiện duy nhât vào ngày đầu tiên của khóa tập huấn (Thứ 4, ngày 17/03/2021)

Để tham dự khóa tập huấn và tham dự thi, cấp chứng nhận cho khóa này, vui lòng đăng ký tại đây

Trong trường hợp các cá nhân đã có Quyết định cấp chứng nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam muốn đăng kí cấp chứng nhận cá nhân, vui lòng đăng ký tại đây.