sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN NÂNG CAO THÁNG 10-11/2020

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam xin thông báo tới các Quý Thành viên kinh doanh, Thành viên môi giới và các đối tác lịch tổ chức các khóa tập huấn nâng cao trong tháng 10 và 11/2020 theo quyết định số 402/QĐ/NC&ĐT-MXV.

Để tham dự các khóa tập huấn này, vui lòng đăng ký tại đây.