sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ĐỖ PHI KHÁNH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất Nhập khẩu Nhật Linh
Mã: 061
Đang hoạt động
Số 8, ngõ 63, phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội