sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
DƯƠNG CÔNG HIỆP
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV
Mã: 015
Đang hoạt động
Lô D31, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội