sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LƯƠNG TUẤN VŨ
Tổng Giám đốc
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi
Mã: 003
Đang hoạt động
163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh