sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LÊ VĂN TĨNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Mã: 012
Đang hoạt động
151 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh