sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGUYỄN HOÀNG CÔNG
Tổng Giám đốc
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Saigon Futures
Mã: 002
Đang hoạt động
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh