sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHẠM THẾ HẢI
Tổng Giám đốc
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam
Mã: 009
Đang hoạt động
Tầng 5M Tòa Hei Tower, Số 1 Đường Ngụy Như KonTum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội