sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGUYỄN VĂN THI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV
Mã: 016
Đang hoạt động
Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội