sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGÔ VĂN THÌN
Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty TNHH Đầu tư Giao dịch Hàng hóa TVT
Mã: 007
Đang hoạt động
109 Hai Bà Trưng, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai