sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Chi tiết thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TRỊNH TIẾN CƯỜNG
Giám đốc
KHEN THƯỞNG
TUÂN THỦ
CÔNG BỐ THÔNG TIN
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN
Thành viên kinh doanh
Công ty TNHH Kết nối Thế giới Tương lai
Mã: 005
Đang hoạt động
Số 07, Đường 39, KP2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh