sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC

29/06/2022

Ngày 29/06/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC (TVKD mã số: 020).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 020 đã vi phạm quy định nghĩa vụ báo cáo đối với MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 020 với hình thức: 
    • Đình chỉ một phần hoạt động;
    • Tạm dừng hoạt động đóng/mở tài khoản từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 28/07/2022;
    • Công bố thông tin toàn thị trường.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV