sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế MXL

17/06/2024

Ngày 17/6/2024, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Quốc tế MXL (TVKD mã 039).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 039 đã vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 039 với hình thức: 
    • Đình chỉ một phần hoạt động.

Tải thông tin chi tiết tại đây