sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV

23/06/2021

Ngày 21/6/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư DCV (TVKD mã số: 016).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 016 đã vi phạm các quy định trong hoạt động quản trị rủi ro của MXV.
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 016 với hình thức: Cảnh cáo toàn thị trường (căn cứ Khoản 2, Điều 17, Khoản 1, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên

Tải thông tin chi tiết tại đây