sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV

15/09/2022

Ngày 15/09/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV (TVKD mã số: 016).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 016 đã vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 016 với hình thức: 
    • Cảnh cáo.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV