sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV

30/01/2023

Ngày 30/01/2023, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV (TVKD mã số: 016).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 016 đã vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 016 với hình thức:
    • Cảnh cáo.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV