sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN

14/07/2022

Ngày 14/07/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN (TVKD mã số: 021).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 021 đã vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 021 với hình thức: 
    • Cảnh cáo;
    • Công bố thông tin toàn thị trường.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV