sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Kết nối Thế giới Tương lai

12/12/2022

Ngày 12/12/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Kết nối Thế giới Tương lai (TVKD mã số: 005).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 005 đã vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 005 với hình thức:
    • Cảnh cáo;
    • Công bố thông tin toàn thị trường.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV