sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

19/04/2022

Ngày 19/04/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch của MXV:

 • Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE (TVKD mã số: 027) với hình thức:
  • Cảnh cáo;
  • Tạm dừng hoạt động mở mới tài khoản giao dịch bằng thư bảo lãnh kể từ ngày 18/04/2022 đến hết ngày 17/05/2022;
  • Công bố thông tin toàn thị trường.
 • Công ty TNHH thương mại AIMS Futures Việt Nam (TVKD mã số: 040) với hình thức:
  • Cảnh cáo bằng văn bản.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC (TVKD mã số: 020) với hình thức:
  • Cảnh cáo bằng văn bản.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV