sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

13/05/2022

Ngày 13/05/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo đối với MXV:

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới hàng hóa Investplus (TVMG mã số: 001-52);
  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải Hà Nội (TVMG mã số: MG05);
  • Công ty Cổ phần tập đoàn Century (TVMG mã số: MG08);
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa (TVKD mã số: 037) với hình thức:
    • Cảnh cáo;
    • Công bố thông tin toàn thị trường.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV