sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

16/05/2022

Ngày 16/05/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính đối với MXV:

  • Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN (TVKD mã số: 021);
  • Công ty Cổ phần Hitech Finance (TVKD mã số: 036) với hình thức:
    • Cảnh cáo bằng văn bản.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV