sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

18/05/2022

Ngày 18/05/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro của MXV:

  • Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa VNF (TVKD mã số: 010);
  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV (TVKD mã số: 015) với hình thức:
    • Cảnh cáo bằng văn bản.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV