sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

19/07/2022

Ngày 19/07/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo đối với MXV:

  • Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế SO1HH (TVKD mã số: 031) với hình thức: 
    • Cảnh cáo;
    • Công bố thông tin toàn thị trường.

Thành viên vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch của MXV 

  • Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa VNF (TVKD mã số: 010);
  • Công ty Cổ phần Global ATM (TVKD mã số: 029) với hình thức:
    • Cảnh cáo.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV