sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam làm việc trực tiếp tại các đơn vị Thành viên

26/08/2022

Trong thời gian qua, Cán bộ Quản lý trực tiếp của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tiến hành kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở các Thành viên. Đây là cơ hội để MXV nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong quá trình kinh doanh của các Thành viên.

Cụ thể, từ ngày 20/07/2022 đến ngày 25/08/2022 Khối Quản lý Thành viên và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của MXV đã triển khai hoạt động giám sát, hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của 14/34 Thành viên Kinh doanh, bao gồm 11/18 Thành viên Kinh doanh tại khu vực miền Bắc, 01/04 Thành viên Kinh doanh tại khu vực miền Trung và 02/12 Thành viên Kinh doanh tại khu vực miền Nam. Đặc biệt, đối với Thành viên được đánh giá còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, Khối Quản lý Thành viên thường xuyên làm việc tại trụ sở của Thành viên với tuần suất 1-2 tuần/lần.

Tại buổi làm việc, Cán bộ Quản lý trực tiếp đã kiểm tra điều kiện duy trì tư cách Thành viên, cơ cấu tổ chức hiện hành, tình hình hoạt động giao dịch và các hoạt động nghiệp vụ khác tại Thành viên. Cũng trong buổi làm việc, Cán bộ Quản lý trực tiếp đã lắng nghe những khó khăn, đề xuất của các Thành viên và giải đáp các thắc mắc kiến nghị.

Làm việc tại trụ sở Thành viên Kinh doanh 020 - CTCP Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC

Làm việc tại trụ sở Thành viên Kinh doanh 018 - Công ty TNHH ISHARE Việt Nam

Đại diện các Thành viên có những đề xuất tới MXV như: Hỗ trợ Thành viên trong việc tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị với đối tác để nâng cao hình ảnh của đơn vị Thành viên đối với nhà đầu tư; Hỗ trợ Thành viên trong hoạt động quản trị rủi ro; Hỗ trợ Thành viên trong hoạt động hoàn thiện và nâng cao bộ máy nhân sự; Tiếp nhận những góp ý về hệ thống giao dịch hàng hóa;…

Làm việc tại địa điểm kinh doanh Thành viên Kinh doanh 015 - CTCP Đầu tư và Công nghệ FTV

Sau buổi làm việc, MXV đề cao sự chủ động, không ngừng đổi mới phát triển trong kế hoạch kinh doanh của các Thành viên đối với hoạt động giao dịch hàng hóa. Bên cạnh đó,  MXV sẽ tiếp tục tiến hành các buổi làm việc với các Thành viên trong thời gian tới để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc trong quá trình hoạt động của các Thành viên.

Tin MXV