sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra định kỳ các Thành viên năm 2022

30/08/2022

Căn cứ theo kế hoạch hằng năm của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong tháng 08/2022, MXV đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại trụ sở, chi nhánh của các Thành viên trên cả nước.

Cụ thể, từ ngày 18/08/2022 đến ngày 25/08/2022 Đoàn công tác của MXV do Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc MXV làm trưởng đoàn đã tiến hành công tác kiểm tra định kỳ tại trụ sở của 04/34 Thành viên Kinh doanh (TVKD), bao gồm 02/18 TVKD tại khu vực miền Bắc, 02/04 TVKD tại khu vực miền Trung và 02/03 Chi nhánh của Thành viên tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Thành viên với 4 (bốn) nội dung chính, bao gồm: (1) Kiểm tra điều kiện duy trì tư cách Thành viên; (2) Kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống, phần mềm giao dịch của Thành viên; (3) Kiểm tra hoạt động của Thành viên; (4) Kiểm tra nghiệp vụ của Thành viên. Cũng trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, ghi nhận những khó khăn và vướng mắc của các Thành viên trong quá trình hoạt động thực tế.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 021 - Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN

Đoàn công tác làm việc tại chi nhánh Đà Nẵng TVKD 043 - Công ty cổ phần Edu Trade

Về phía Thành viên, Đại diện các TVKD tại khu vực miền Trung có đề xuất tới MXV về việc hỗ trợ Thành viên trong việc tổ chức các buổi hội thảo nhằm giới thiệu về hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại địa phương, qua đó thu hút nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu các Thành viên thực hiện một số nội dung sau:

  • Nhanh chóng bổ sung chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đối với các nhân sự có chứng chỉ hết hạn;
  • Rà soát lại công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu MXV ký với các Thành viên;
  • Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro để nâng cao tính đầy đủ và hiệu quả trong quá trình giao dịch;
  • Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nhân sự môi giới và mở rộng mạng lưới môi giới giao dịch hàng hoá tại khu vực miền Trung.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 032 - Công ty cổ phần Hitrade

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu các Thành viên sớm hoàn thiện, khắc phục các thiếu sót còn tồn tại trong quá trình hoạt động nhằm hướng tới việc xây dựng một thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong thời gian tới, MXV sẽ tiếp tục tiến hành các buổi kiểm tra định kỳ để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và giải quyết những khó khăn trong quá trình kinh doanh của các Thành viên.

 

Tin MXV

 

Tin tức liên quan