sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tiến hành công tác kiểm tra định kỳ các Thành viên năm 2022 (P2)

30/09/2022

Căn cứ theo kế hoạch hằng năm của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong tháng 09/2022, MXV tiếp tục thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại trụ sở, chi nhánh của các Thành viên trên cả nước.

Cụ thể, từ ngày 07/9/2022 đến ngày 28/9/2022 Đoàn công tác của MXV do Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc MXV làm trưởng đoàn đã tiến hành công tác kiểm tra định kỳ tại trụ sở của 08/34 Thành viên Kinh doanh (TVKD), bao gồm 05/18 TVKD tại khu vực miền Bắc, 03/12 TVKD tại khu vực miền Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Thành viên với 4 (bốn) nội dung chính, bao gồm: (1) Kiểm tra điều kiện duy trì tư cách Thành viên; (2) Kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống, phần mềm giao dịch của Thành viên; (3) Kiểm tra hoạt động của Thành viên; (4) Kiểm tra nghiệp vụ của Thành viên. Cũng trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, ghi nhận những khó khăn và vướng mắc của các Thành viên trong quá trình hoạt động thực tế.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 002 - Công ty Cổ phần Saigon Futures

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 011 - Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 040 - Công ty Cổ phần Thương mại
AIMS Futures Việt Nam

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở TVKD 009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam

Về phía Thành viên, Đại diện các TVKD có đề xuất tới MXV hỗ trợ Thành viên trong việc chia sẻ, góp ý đối với các quy trình, kinh nghiệm vận hành trong hoạt động nghiệp vụ của Thanh viên. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu các Thành viên thực hiện một số nội dung sau:

  • Nhanh chóng bổ sung chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đối với các nhân sự có chứng chỉ hết hạn;
  • Rà soát lại công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu MXV ký với các Thành viên;
  • Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro để nâng cao tính đầy đủ và hiệu quả trong quá trình giao dịch.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu các Thành viên sớm hoàn thiện, khắc phục các thiếu sót còn tồn tại trong quá trình hoạt động nhằm hướng tới việc xây dựng một thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong thời gian tới, MXV sẽ tiếp tục tiến hành các buổi kiểm tra định kỳ để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và giải quyết những khó khăn trong quá trình kinh doanh của các Thành viên.

Tin MXV

Tin tức liên quan