sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV tổ chức chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh”

03/07/2024

Nửa đầu năm 2024, thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam liên tục ghi nhận những đà tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, sự phát triển và nâng cao về chất của các thành viên đã đóng góp một phần rất lớn vào đà phát triển chung. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các Thành viên thị trường, MXV đã không ngừng tổ chức các buổi hội nghị, tập huấn để cung cấp cho các thành viên những kiến thức nghiệp vụ được chuẩn hóa, bám sát xu hướng của thế giới. 

Vào ngày 4-5/7/2024, MXV tiếp tục tổ chức chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh” nhằm hỗ trợ các Thành viên thị trường nâng cao các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản trị rủi ro. Qua đó giúp các thành viên nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp thông tin, tư vấn cho nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn.

🔺 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

- Tại Hà Nội: 8h00 - 12h00, Thứ 5, ngày 4/7/2024.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 8h00 - 12h00, Thứ 6, ngày 5/7/2024.

- Chuyên gia đào tạo: 

+ Mr. Andy Tan - Founder/CEO Tập đoàn Inspirante Trading Solutions.

+ Mr. Wan Zuhao - Cộng sự, Giám đốc và CTO tại Synergy Link Capital

+ Mr. Dylan Chan - Nghiên cứu viên tại Synergy Link Capital & Inspirante Trading Solutions

- Đối tượng tham dự: Thành viên của MXV trên toàn quốc.

🔺 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Giới thiệu về Quản lý rủi ro Danh mục hàng hóa

- Động lực thị trường và trọng tâm sản phẩm

- Nguyên tắc quản lý rủi ro

- Chiến lược phòng ngừa rủi ro và đầu cơ

- Nghiên cứu điển hình và các phương pháp hay nhất về giảm thiểu rủi ro

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)