sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest

26/02/2024

Ngày 26/02/2024, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest (TVKD mã 027).

Nội dung chính của Quyết định như sau:

  • TVKD 027 đã vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính của MXV;
  • Tổng Giám đốc MXV đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với TVKD 027 với hình thức: 
    • Đình chỉ một phần hoạt động:
    1. Không mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa kể từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 31/5/2024;
    2. Không mở mới vị thế Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa kể từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 31/5/2024.

Tải thông tin chi tiết tại đây.