sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ Khoá 20

15/09/2021

Hôm nay, ngày 15/09/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) bắt đầu triển khai tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ Khóa 20 cho các Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới và các đối tác.

Với vai trò là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung có quy mô cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Namnhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo thị trường; Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam liên tục tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, Khóa 20 sẽ được tiến hành trong các ngày 15,16,17/09/2021 và 20,21,22/09/2021. Tình hình dịch Covid 19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nên MXV tiếp tục tổ chức tập huấn theo phương thức trực tuyến. Khóa tập huấn do các chuyên gia hàng đầu MXV, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn giảng dạy. Qua đó, học viên được cung cấp kiến thức tổng quát về thị trường hàng hóa tập trung, bao gồm:

1.    Khái quát về thị trường giao dịch hàng hóa tập trung và các loại Hợp đồng sử dụng trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

2.    Các quy định Pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

3.   Các quy định cơ bản của một số Sở Giao dịch hàng hóa quốc tế mà MXV có kết nối liên thông.

4.    Môi giới và tư vấn giao dịch hàng hóa.

5.    Phòng hộ giá, phân tích và đầu tư hàng hóa phái sinh.

6.    Tổng quan về hệ thống giao dịch.

7.    Nghiệp vụ thanh toán bù trừ và ký quỹ.

8.    Tổng quan và phân tích thị trường sản phẩm giao dịch tại MXV.

9.     Quản lý rủi ro trong giao dịch hàng hóa.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo sẽ tổ chức buổi kiểm tra đối với toàn bộ học viên vào ngày 27/09/2021.

Tin MXV

Tin tức liên quan