sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Thông báo v/v Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World không phải là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

26/12/2023

Qua đường dây nóng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận được thông tin phản ánh về việc hình ảnh Chứng nhận tư cách Thành viên có tên Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World là Thành viên Kinh doanh của MXV và thực hiện những hành vi trái pháp luật để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

MXV không có bất kỳ mối quan hệ góp vốn, sở hữu hay liên hệ với Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World hoặc cá nhân, tổ chức vận hành Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World. Hiện tại, Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World không là Thành viên của MXV.

MXV thông tin và khuyến cáo, đề nghị tất cả Thành viên, nhà đầu tư và đối tác của MXV tuyệt đối cảnh giác với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật có liên quan đến Công ty TNHH cố vấn đầu tư You World hoặc hành vi tương tự của các cá nhân, tổ chức khác. Không mở tài khoản, giao dịch tại các đơn vị không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. 

Xem chi tiết thông báo tại đây