sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Thông cáo v/v VCF MiTrade sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của MXV, thực hiện hành vi trái pháp luật

12/10/2023

Qua đường dây nóng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận được thông tin phản ánh về việc VCF MiTrade thiết lập website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của MXV thực hiện những hành vi trái pháp luật để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

MXV đã gửi đơn tố giác các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi trái pháp luật.

MXV thông tin và khuyến cáo, đề nghị tất cả Thành viên, nhà đầu tư và đối tác của MXV tuyệt đối cảnh giác với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của VCF MiTrade, website MERCANTILE EXCHANGE (vcfmitrade.com) hoặc hành vi tương tự của các cá nhân, tổ chức khác. Không mở tài khoản, giao dịch tại các đơn vị không phải là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. 

Xem chi tiết thông cáo tại đây