sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Quy trình mở tài khoản

1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký

Khách hàng là cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản để thực hiện giao dịch cần nộp đủ giấy tờ yêu cầu để hoàn thiện việc đăng ký mở tài khoản giao dịch, bao gồm:

  • Hợp đồng đăng ký mở tài khoản
  • Thỏa thuận giao dịch trực tuyến
  • Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro
  • Chính sách bảo mật

Sau khi khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong vòng 24h tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ được mở và có thể bắt đầu tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn giao dịch CQG Mobile

Hướng dẫn giao dịch CQG Trader

Hướng dẫn giao dịch CQG Desktop