sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Bảng phí giao dịch

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

Hàng hóa Nhóm hàng hóa Tổng phí/Lot Tiền tệ
Dầu thô Brent Năng lượng 350,000 VNĐ
Khí tự nhiên Năng lượng 350,000 VNĐ
Dầu WTI Năng lượng 350,000 VNĐ
Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp 350,000 VNĐ
Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp 350,000 VNĐ
Lúa Mì Nông sản 350,000 VNĐ
Ngô Nông sản 350,000 VNĐ
Đậu Tương Nông sản 350,000 VNĐ