sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Mario

26/04/2022

Ngày 26/04/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 321/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấm dứt tư cách Thành viên Kinh doanh của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Mario (Mã thành viên: 028) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trước đó, ngày 09/03/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Mario.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV