sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chấm dứt tư cách TVKD của CTCP Môi giới thương mại Châu Âu

21/08/2020

Ngày 21/08/2020, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 36/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấm dứt tư cách Thành viên kinh doanh của CTCP Môi giới thương mại Châu Âu tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/07/2020, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã nhận được hồ sơ chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện của Công ty cổ phần Môi giới thương mại Châu Âu.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV